Els nostres professionals

Preparats per donar-te l’atenció que necessites quan i on la necessites

Tenim el millors professionals perquè estiguin preparats per donar-te l’atenció que necessites quan la necessites

ATENCIÓ FAMILIAR està format per un equip de treball de 38 persones professionals i de confiança.

Tot i que els/les professionals tenen clarament definides les seves funcions,  la seva formació, la responsabilitat vers les persones usuàries, el respecte a les seves llars i l’alt compromís amb l’empresa fan possible que duguin a terme altres tasques, sempre vetllant pels interessos i drets de les persones usuàries. Així doncs, estan qualificats/des per observar, detectar, informar de les possibles situacions de risc  o urgència que pot donar-se en l’entorn domiciliari i social de les persones usuàries.

ATENCIÓ FAMILIAR donem molta importància a la formació contínua del personal, ja que d’aquesta manera contribuïm a augmentar la vàlua personal i professional del col·lectiu de treballadors/es i repercutir de manera directe en la qualitat del servei. Per aquest motiu anualment s’estableixen uns cursos de formació segons les necessitats i inquietuds que es puguin detectar.

Per oferir el MILLOR SERVEI generem llocs de treball estable amb professionals de qualitat i garantim totes les cobertures legals per la tranquil·litat de tots/es les persones usuàries (assegurances,…).

Sol·licita els nostres serveis
Contacte amb nosaltres  o envia’ns un missatge.